OYUKAKE BENZAITEN


Symbol of Atagawa and a powerful power spot.

Name OYUKAKE BENZAITEN
Address 〒413-0302 Shizuoka, Kamo District, Higashiizu
TEL 0557(23)1505

Photo